VİZYONUMUZ

Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğimiz ve 70 Meslek Odamızla, Oda Üyelerimize Hizmet vermek amacıyla, 5362 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 62. Maddesinden aldığı güç ve yetki ile Esnaf ve Sanatkarın ürettiği mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini tespitle yükümlüdür.

Malın ve hizmetin kalitesi ve standartlara uygunluğu ilkesini gözeterek, üreteni ve tüketeni hakkaniyet ölçülerinde bir ve beraber düşünen Birliğimiz,
Odalarımızca tespit olunan fiyatları ince ince tahlil ederek yürürlüğünü sağlayarak, Üye bilgilerini kullanıma hazır hale getirerek, Esnaf ve Sanatkarlarla ilgili haberleri derleyerek,dileyenlere ve ilgililere ulaştırmıştır.Üyelerine mesleklerini sürdürmelerinde gerekli bilgileri vererek, Esnaf ve Sanatkârların kullanacağı belgeleri düzenmiş ve onaylamıştır.


MİSYONUMUZ

Birliğe bağlı 70 Oda ve Üyelerine Hizmet vermek.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Hizmet vermek.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonuna hizmet.

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 1953 yılından bu yana birliğe bağlı odalara ve üyelerine hizmet sunmaktadır. Hatay Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği 5362 sayılı Kanuna göre faaliyetini sürdürmektedir. 70 Odanın Yönetim Kurulu Üyelerini seçtiği ve yönetim kurulu üyelerinin görevlendirdiği yönetim kurulu başkanı tarafından yönlendirilmektedir. Hatay Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği mevzuatının sıraladığı aşağıdaki hizmetlerinden öncelikle Odalar ve Üyeler daha sonra Kamu kurum ve kuruluşlar yararlanmaktadır.

Üye bilgilerini kullanıma hazır hale getirir. Esnaf ve Sanatkarlarla ilgili haberleri derler, dileyenlere ve ilgililere ulaştırır.Üyelerine mesleklerini sürdürmelerinde gerekli bilgileri verir.
Kurslar açar, Konferanslar ve Seminerler düzenler.